Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin

+48 91 441 44 90
Sekretariat

Regulamin egzaminowania w CET

Zarządzenie Nr 156/2021

Zarządzenie Nr 156/2021

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia
19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminów Testowych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński

Rektor PUM

 

Image
Image
Image

Centrum Egzaminów Testowych

Na skróty

Egzaminy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Sekretariat:
tel. +48 91 441 44 90

Godziny otwarcia:
Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00
Sb, Nd: Nieczynne

Sprawdź lokalizację na mapie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rektorat:
tel. +48 91 48 00 700

Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 07:30 - 15:30
Sb, Nd: Nieczynne

 

Sprawdź lokalizację na mapie