Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin

+48 91 441 44 90
Sekretariat

Zalecane podręczniki do LEK

Poniższa lista zawiera pozycje zalecane przez konsultantów krajowych.

 

 Bioetyka:

 • Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, Część 2, Etyka medyczna: rozdz. 9, Świadoma zgoda pacjenta, s. 143-160; rozdz. 10, Informowanie pacjenta i paternalizm w medycynie, s. 161-168; rozdz. 11, Poszanowanie prywatności i poufności, s. 169-177; rozdz. 17, Etyka badań biomedycznych s. 221-230.
 • Bioetyka (red. Joanna Różyńska, Weronika Chańska), wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013: Weronika Chańska, Pacjenci niezdolni do wrażenia zgody, s. 96-107; Kazimierz Szewczyk, Prawdomówność w medycynie, s. 108-120; Weronika Chańska, Zbigniew Żylicz, Etyczne aspekty opieki paliatywnej, s. 266-281; Alicja Przyłuska-Fiszer, Etyka i przerywanie ciąży, s. 311-326.
 • Dokumenty: 1. Kodeks Etyki Lekarskiej 2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Oviedo, 1996) wraz z czterema protokołami dodatkowymi
 • Ustawa z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu; Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Ustawa z dn. 25.06. 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, tekst z 2013); Deklaracja Tokijska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (Wytyczne dla lekarzy dotyczące tortur i innego okrutnego i nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z zatrzymaniem i uwięzieniem, Zmieniona przez 67. Zgromadzenie Ogólne WMA, Tajpej, Tajwan, październik 2016 r.); Deklaracja Madrycka WPA (Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice, 25. 08.1996, ostatni tekst z 2011);

 

 Bioetyka i prawo medyczne:

 • Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013, rozdziały I-III i VI i VII
 • Rafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd.4, Warszawa 2021, rozdziały III-XIII
 • Leszek Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2020, rozdziały I-XI
 • Eleonora Zielińska (red.). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2022, rozdziały 2, 4 i 5.
 • Justyna Zajdel-Całkowska, Prawo medyczne, Warszawa 2019, rozdziały II-VI.
 • Medycyna sądowa (red. G.Teresiński) tom I-III, PZWL 2019, 2020, 2021 (rozdziały 14-17, 45-48, 58-59, 65-69, 248-250, 258-260, 266-270, 274-276, 312, 370-371, 375-383, 388-394, 397-399,404, 408-409, 411, 418-421, 423-425, 431-434, 446, 451-459, 462, 468, 474, 487, 498, 490, 500).
 • aktualne akty prawne

 

 Choroby wewnętrzne:

 • Interna Szczeklika 2020, Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
 • Macleod. Badanie kliniczne. G. Douglas, C. Robertson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017
 • Davidson Choroby Wewnętrzne. S.H. Ralston, M.W.J. Strachan, i.D. Penman, R.P. Hobson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2020

 

 Chirurgia ogólna:

 • W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2019, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, wydanie II polskie, Wrocław 2015, Wydawnictwo Edra Urban & Partner
 • J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Andrzej Żyluk (red). Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016
 • Andrzej Żyluk (red). Repetytorium z chirurgii. Medipage. Warszawa, 2016

 

 Pediatria:

 • Podręczniki obowiązkowe:
  • Pediatria w praktyce lekarza POZ pod redakcją Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha. Wydawnictwo: Media-Press Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa 2022.
  • Pediatria – poradnik kliniczny pod redakcją Piotra Albrechta, wydanie II polskie, Elsevier, 2021.
  • Pediatria - Tom Lissauer, Will Carroll; wydanie 5, tytuł oryginalny ,,Illustrated Textbook of Paediatrics’’, redakcja wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, Wydawnictwo Edra Urban & Partner Wrocław 2019.
 • Podręczniki zalecane, uzupełniające:
  • Poradnik Dyżuranta pod redakcją Piotr Buda, Ryszard Grenda. Wydawnictwo: Media-Press Sp. z o.o., Wydanie II, Warszawa 2021
  • ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria Jadkowska, Piotr Sawie, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
  • Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna Szajewska, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017

 

 Położnictwo i ginekologia:

 • Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • T.Fehm, W.Janni, E. Stickeler, C.B.Templer (red.): Ginekologia. Diagnostyka różnicowa i terapia, Wrocław 2021, Edra Urban&Partner
 • Michał Troszyński: "Położnictwo ćwiczenia" Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2016.

 

 Psychiatria:

 • Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2018
 • Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd.II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016

 

 Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

 • Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes. Red. Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Medipage, 2016.
 • Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Red. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
 • Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016
 • Wytyczne resuscytacji 2015. Red. Janusz Andres, PRR, Kraków 2016r.

 

 Medycyna rodzinna:

 • Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015
 • ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 • Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfa-medicapress, 2022
 • Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej. Red. A. Mastalerz-Migas, A. K. Jankowska, J. Barański, wyd. EdraUrban&Partner, Wrocław, 2021
 • Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko "Medycyna rodzinna" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

 

 Orzecznictwo:

 • Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Orzecznitwo lekarskiej dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych, Edra Urban&Partner, Wrocław 2017, wyd. 5
 • Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 • aktualne akty prawne

 

 Zdrowie publiczne:

 • Jerzy Leowski. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (wyd. IV). Wydawnictwo CeDeWu, 2018.
 • Andrzej Wojtczak. Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu. CeDeWu, 2018.
 • Jarosław Pinkas (red.). Współczesne wyzwania zdrowia publicznego (wyd. I). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

 

 Źródło: https://www.cem.edu.pl/pel_podreczniki.php

 

Image
Image

Centrum Egzaminów Testowych

Na skróty

Egzaminy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Sekretariat:
tel. +48 91 441 44 90

Godziny otwarcia:
Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00
Sb, Nd: Nieczynne

Sprawdź lokalizację na mapie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rektorat:
tel. +48 91 48 00 700

Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 07:30 - 15:30
Sb, Nd: Nieczynne

 

Sprawdź lokalizację na mapie