Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin, Poland

+48 91 441 44 90
Secretariat

Recommended manuals for LDEK

Poniższa lista zawiera pozycje zalecane przez konsultantów krajowych.

 Bioetyka:

 • Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, Część 2, Etyka medyczna: rozdz. 9, Świadoma zgoda pacjenta, s. 143-160; rozdz. 10, Informowanie pacjenta i paternalizm w medycynie, s. 161-168; rozdz. 11, Poszanowanie prywatności i poufności, s. 169-177; rozdz. 17, Etyka badań biomedycznych s. 221-230.
 • Bioetyka (red. Joanna Różyńska, Weronika Chańska), wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013: Weronika Chańska, Pacjenci niezdolni do wrażenia zgody, s. 96-107; Kazimierz Szewczyk, Prawdomówność w medycynie, s. 108-120; Weronika Chańska, Zbigniew Żylicz, Etyczne aspekty opieki paliatywnej, s. 266-281;
 • Dokumenty: 1. Kodeks Etyki Lekarskiej 2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Oviedo, 1996) wraz z czterema protokołami dodatkowym. Literatura rekomendowana: Ustawa z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawa z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 Bioetyka i prawo medyczne:

 • Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013, rozdziały I-III i VI i VII
 • Rafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd.3, Warszawa 2017, rozdziały III-XIII
 • Leszek Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2020, rozdziały I-XI
 • Marcin Kopeć (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2016, rozdziały IV i V.
 • Justyna Zajdel-Całkowska, Prawo medyczne, Warszawa 2019, rozdziały II-VI.
 • Medycyna sądowa (red. G.Teresiński) tom I-III, PZWL 2019, 2020, 2021 (rozdziały 14-17, 45-48, 58-59, 65-69, 248-250, 258-260, 266-270, 274-276, 312, 370-371, 375-383, 388-394, 397-399, 404, 408-409, 411, 418-421, 423-425, 431-434, 446, 451-459, 462, 468, 474, 487, 498, 490, 500).
 • aktualne akty prawne

 

 Stomatologia zachowawcza z endodoncją:

 • Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. M. Barańska-Gachowska wyd. III tom I i II, Czelej, Lublin, 2021.
 • Współczesna endodoncja w praktyce, B. Arabska-Przedpełska.,H. Pawlicka, wyd. II Bestom, Łódź 2012.
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., wydanie IV, PZWL Warszawa 2014
 • Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. D. Piątkowska, Med Tour Press, Warszawa, 2009.
 • Literatura obowiązkowa w języku angielskim obejmuje:
  1. Sturdevants Art&Science of Operative Dentistry, 7th edition, Roberson T.M., Heymann H.O., Swift E.J., Mosby, St.Louis 2018,
  2. Essentials of Dental Caries, Fourth Edition Edwina Kidd and Ole Fejerskov, Oxford University Press, Oxford 2016
  3. Clinical endodontics: a teztbook. Tronstadt L., 3rd edition, Georg Thieme Verlag, 2009

 

 Stomatologia dziecięca:

 • Współczesna stomatologia wieku rozwojowego, red. D. Olczak-Kowalczyk, J. Szczepańska, U. Kaczmarek, Otwock, Med Tour Press International, 2017 (rozdziały 3-5, 7, 10, 12-15, 17-56, 59-64, 67, 71)
 • Kompendium stomatologii wieku rozwojowego, red. D. Olczak-Kowalczyk, Otwock, Med Tour Press International, 2022
 • podręczniki uzupełniające:
  1. Stomatologia dziecięca, pod red. A.C. Cameron, R.P. Widmer, Urban & Partner, Wrocław 2013, wyd. 2
  2. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci, pod red. D. Olczak-Kowalczyk, L. Wagnera, Wyd. Borgi, Warszawa 2013, wyd. 1.
  3. Pourazowe uszkodzenia zębów, J.O. Andreasen, F.M. Andreasen, L.K. Bakland, M.T. Flores, [red. wyd. polskiego Urszula Kaczmarek], Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd. 2

 

 Chirurgia stomatologiczna:

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
 • Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
 • Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.
 • Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
 • Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, T. Gedrange, M. Rahnama-Hezavah wyd. 3, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2022.
 • Chirurgia stomatologiczna. Matteo Chiapasco. red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2020, wyd.3

   Podręczniki zalecane polskie i obcojęzyczne:

   1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993.
   2. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
   3. Pasler F.A. Radiologia stomatologiczna, Lublin, Edra Urban & Partner, 2019

 

 Periodontologia:

 • Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013
 • Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour Press International Otwock 2011
 • Choroby przyzębia - Klasyfikacja 2017. pod red. Renaty Górskiej, PZWL 2018
 • PERIODONTOLOGIA Hans-Peter Mueller wyd. Edra (red. R. Górska) Wrocław 2017, wyd. 2
 • Literatura uzupełniająca: Periodontologia, Podręcznik dla Studentów i do LDEK pod redakcją Renaty Górskiej, Edra Urban & Partnet Sp. z o.o. Wrocław 2022 r.
 • Periodontologia. Podręcznik dla studentów i do LDEK pod red. R. Górskiej Urban & Partner 2023
 • Choroby Błony Śluzowej Jamy Ustnej. Podręcznik dla studentów i do LDEK pod red. R Górskiej Urban & Partner 2023

 

 Ortodoncja:

 • Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL
 • Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka pod red. F.Łabiszewskiej-Jaruzelskiej, PZWL, wydanie III, Warszawa 1997
 • ABC Materiałów i Technik Ortodontycznych, red. A. Komorowska, Wyd. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Lublin 2009.
 • William R. Proffit, Henry W. Fields JR, Dawid M. Sarver: Ortodoncja Współczesna Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 tom 1: Część 2 rozdział 3,4,5; Cześć 3 rozdział 6

 

 Protetyka stomatologiczna:

 • Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
 • Dejak B: Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych, Med. Tour Press International 2020
 • Pryliński M.: Vademecum materiałoznawstwa protetycznego. Med. Tour Press International Otwock 2020.
 • E. Mierzwińska-Nastalska (red): Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, Med. Tour Press International 2016.

 

 Medycyna ratunkowa:

 • Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes. Red. Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Medipage, 2016.
 • Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Red. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
 • Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016
 • Wytyczne resuscytacji 2015. Red. Janusz Andres, PRR, Kraków 2016r.

 

 Orzecznictwo:

 • Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Orzecznitwo lekarskiej dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych, Edra Urban&Partner, Wrocław 2017, wyd. 5
 • Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 • aktualne akty prawne

 

 Zdrowie publiczne:

 • T.B. Kulik, M. Latalski: Zdrowie publiczne, Czelej, Lublin 2002
 • A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001
 • A.Wojtczak.: Zdrowie Publiczne - Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, Rok wydania 2009
 • J.Bzdęga, A.Gębska-Kuczerowska. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2010

Źródło: https://www.cem.edu.pl/ldep_podreczniki.php

Image
Image

Test Examination
Centre

Shortcuts

Exams

Pomeranian Medical University in Szczeci

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Secretariat:
phone: +48 91 441 44 90

Opening hours:
Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00
Sat, Sun: Closed

Check the location on the map

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rectorate:
tel. +48 91 48 00 700

Opening hours:
Mon - Fri: 07:30 - 15:30
Sat, Sun: Closed

 

Check the location on the map