Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin, Poland

+48 91 441 44 90
Secretariat

IV Olimpiada Wiedzy o Mózgu

IV Olimpiada Wiedzy o Mózgu w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Centrum Egzaminów Tesowych

Dyrektorzy i Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych, Szanowni Państwo. 

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mają zaszczyt po raz czwarty zaprosić uczniów Szkół Ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu.

Pomimo nadal utrzymującej się sytuacji pandemicznej podejmujemy wyzwanie organizacji IV Olimpiady Wiedzy o Mózgu.

Wszystkie etapy olimpiady części testowych zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną na platformie Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Przedstawiamy Państwu kalendarz i warunki zmagań olimpijskich.

1. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

  • I stopień szkolny (w szkołach macierzystych lub domu ucznia) – 10 grudnia 2021, godzina 10.00 (piątek). Test do rozwiązania na ekranie komputera po zalogowaniu się uczestnika.
  • II stopień – okręgowy (w ustalonych okręgach ale przeprowadzany w szkołach macierzystych lub w domu ucznia ) – 4 marca 2022, godzina 10.00 (piątek). Test do rozwiązania na ekranie komputera po zalogowaniu się uczestnika.
  • III stopień centralny – finałowy części testowej zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2022, godzina 10.00 (piątek) (w szkołach macierzystych lub domu ucznia).
    Część ustna finału będzie przeprowadzona w Auli Głównej PUM w Szczecinie - 09 kwietnia 2022 roku, godzina 9.00 (sobota).

2. Zgłoszenie Szkoły do Olimpiady prosimy przesłać w wersji elektronicznej (preferowane) na adres olimpiady: olimpiadawom@gmail.com lub listownie na adres: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin do dnia 29 października 2021 roku.

3. Szkoły, które zgłoszą swój akces otrzymają wytyczne dotyczące rejestracji uczestników i przebiegu etapu szkolnego Olimpiady oraz wykaz literatury do dnia 10 listopada 2021 roku.

4. Planujemy rejestrację indywidualna drogą elektroniczną wszystkich uczestników Olimpiady.

Adres do korespondencji:
V LO im A. Asnyka ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin, tel. 914232802; e-mail: olimpiadawom@gmail.com

Regulamin olimpiady, wykaz literatury oraz bieżące widomości dotyczące Olimpiady Wiedzy o Mózgu znajdziecie Państwo na stronie PTNk - Olimpiada.

Przesyłamy w załączniku Formularz Zgłoszeniowy Szkoły. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników i organizatorów w czasie pandemii warunki uczestnictwa i przebieg IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu mogą zmieniać się.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego
dr n. med. Dariusz Jeżewski

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
mgr Kinga Jankowska

 

Drodzy uczniowie 

W związku z powtarzającymi się zapytaniami, niestety nie przewidujemy zmiany terminu I Etapu Szkolnego IV Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Terminy wszystkich etapów Naszej Olimpiady były ustalone już blisko 2 miesiące temu i dotychczas nie kolidowały z innymi olimpiadami o zasięgu ogólnopolskim. Termin wyznaczony dla zdalnego etapu szkolnego ustalony został w Centrum Egzaminów Testowych PUM w Szczecinie i nie może być już zmieniony. Rozumiemy dylemat chcących uczestniczyć w obu Olimpiadach, ale może organizatorzy innych Olimpiad zmienią swoje terminy.
 
Komitet Główny IV Ogólnopolskiej  Olimpiady Wiedzy o Mózgu
 
 
Uchwała nr 9 (09.02.2022)
 

Aby zachować obiektywność rywalizacji uczestników, testy wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II Etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu muszą być przeprowadzone w szkole macierzystej w wyznaczonym czasie, w wyznaczonym pomieszczeniu i pod kontrolą Koordynatora Szkolnego Olimpiady lub wyznaczonego nauczyciela. W ten sam sposób będzie odbywać się test części pisemnej III Etapu Centralnego.
Zawody zaplanowane są w sposób zdalny poprzez połączenie każdego uczestnika z platformą egzaminacyjną Centrum Egzaminów Testowych PUM w Szczecinie. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu mają informację, jak należy postępować: Uczestnik może korzystać ze swojego laptopa, tableta, smartfona lub komputera szkolnego, Każdy uczestnik musi mieć połączenie poprzez internet szkoły lub z własnym internetem telefonicznym poprzez wytworzenie osobistego „hotspota”.

 

Przewodniczący Komitetu Głównego
IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

dr n. med. Dariusz Jeżewski

 
Uchwała nr 10 (10.03.2022)
 

 

Przewodniczący Komitetu Głównego
IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

dr n. med. Dariusz Jeżewski

Uchwała nr 11 (10.03.2022)
 

 

Przewodniczący Komitetu Głównego
IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

dr n. med. Dariusz Jeżewski

 
Image
Image

Test Examination
Centre

Shortcuts

Exams

Pomeranian Medical University in Szczeci

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Secretariat:
phone: +48 91 441 44 90

Opening hours:
Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00
Sat, Sun: Closed

Check the location on the map

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rectorate:
tel. +48 91 48 00 700

Opening hours:
Mon - Fri: 07:30 - 15:30
Sat, Sun: Closed

 

Check the location on the map