Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin, Poland

+48 91 441 44 90
Secretariat

Wytyczne dla studentów dotyczące egzaminowania w roku akademickim 2020/21

Rozpoczął się nowy rok akademicki 2020/21 a wraz z nim zbliżają się pierwsze zaliczenia. Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi jakie obowiązują studentów w trakcie odbywania egzaminów na terenie CET.

Zgodnie z Zarządzeniami Rektora PUM Nr 135/2020 i Nr 138/2020 wszystkie egzaminy przeprowadzane przez Centrum Egzaminów Testowych będą odbywały się stacjonarnie.

Zasady Bezpieczeństwa

 • Od 01 marca 2021 roku CET egzaminuje w trybie stacjonarnym:
  • w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 08:30 - 15:00,
  • wtorki i czwartki, w godzinach 08:30 - 17:30.
 • Wejście na teren Centrum odbywa się wyłącznie w maseczkach ochronnych/przyłbicach po odkażeniu rąk dostępnym płynem dezynfekującym.
 • Na terenie Centrum zachowujemy minimalne bezpieczne odległości, szczególnie od osób kaszlących lub kichających.
 • Prowadzący i/lub osoba pilnująca powinny się pojawić min. pół godziny przed planowanym rozpoczęciem egzaminu. 
 • Na teren CET Studenci będą wpuszczani w czasie pozwalającym pozostawić rzeczy zbędne w szatni i planowo rozpocząć egzamin. Prosimy o punktualne przybycie aby nie zakłócać harmonogramu egzaminowania.
 • Po egzaminie studenci bez zbędnej zwłoki opuszczają budynek CET.
 • Po zakończeniu każdego egzaminu, CET podczas godzinnej przerwy przygotowuje Centrum do kolejnego egzaminu, tj. wietrzenie i odkażenie sali, szatni oraz toalet.

 

Image
Image

Test Examination
Centre

Shortcuts

Exams

Pomeranian Medical University in Szczeci

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Secretariat:
phone: +48 91 441 44 90

Opening hours:
Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00
Sat, Sun: Closed

Check the location on the map

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rectorate:
tel. +48 91 48 00 700

Opening hours:
Mon - Fri: 07:30 - 15:30
Sat, Sun: Closed

 

Check the location on the map