Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin, Poland

+48 91 441 44 90
Secretariat

Szkolenie specjalizacyjne - Edycja II


Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza kadrę dydaktyczną do udziału

w „Szkoleniu specjalizacyjnym w zakresie poprawnego układania pytań zgodnie z sylabusami - wykorzystanie innowacyjnych technik kształcenia i egzaminowania studentów” - Edycja II

 realizowanym w ramach projektu pt.

„Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z090/17

21.01.2020, CET Al. Powstańców Wlkp. 20, 71-110 Szczecin, Sala nr 16

Program

 • Część teoretyczna (sala seminaryjna) w godzinach 8:00-15:00
  1. Ocenianie studenta
  2. Rodzaje pytań testowych i testów
  3. Najczęstsze błędy w pytaniach
  4. Dobór materiału do egzaminu
  5. Rzetelność egzaminu
  6. Zasady tworzenia pytań
 • Część warsztatowa (sala komputerowa) 15:00-18:00
  1. Warsztaty tworzenia pytań
  2. Praca z platformą, czyli jak wprowadzić pytanie do formatki i na platformę
  3. Egzamin przy komputerze, czyli co widzi student
  4. Egzamin przy komputerze oczami wykładowcy
 • Warunki udziału w szkoleniu:
  1. Zatrudnienie w PUM (pełny etat, niepełny etat)
  2. Prowadzenie egzaminów testowych ze studentami minimum 1 semestr, po zakończeniu udziału w projekcie
  3. Przekazanie Formularza zgłoszeniowego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 10.01.2020 r.
  4. Liczba miejsc – II Edycja 20 osób
 • Szczegółowe informacje:

 

Image
Image

Test Examination
Centre

Shortcuts

Exams

Pomeranian Medical University in Szczeci

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Secretariat:
phone: +48 91 441 44 90

Opening hours:
Mon, Wed, Fri: 07:30 - 15:30
Tues, Thurs: 07:30 - 18:00
Sat, Sun: Closed

Check the location on the map

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rectorate:
tel. +48 91 48 00 700

Opening hours:
Mon - Fri: 07:30 - 15:30
Sat, Sun: Closed

 

Check the location on the map